ok_logo

csaca

Barberhouse 1990

BARBERHOUSE 1999

Địa chỉ : 𝐒𝐨̂́ 7 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡.𝐊𝐏𝟐 .𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐚̂𝐧 .𝐓𝐃𝐌 .𝐁𝐃 ( Gần trường Ngô Thời Nhiệm & Nguyễn khuyến )

ĐỊA CHỈ

----------------------------------------------------------------------

 aa thegioibarber.com

        Xưởng in:  Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM

        (không tiếp khách ở xưởng)

if_phone_281830   0765669945

mail_122991    stprintshopvn@gmail.com